torek, 28. oktober 2008

MANAGER WELLNESS PROGRAM

MANAGER WELLNESS PROGRAM

Srečko Šorli
sorli.bistra@gmail.com


Manager Wellness Program (v nadaljevanju MWP) je rezultat raziskave strokovnjakov v wellnessu, medicini in ekonomiji. MWP krepi naše zdravje in pripomore k uresničevanju naših poslovnih ciljev. Oživlja telo, um in zavest, prebudi čustveno zavezanost, vztrajnost in doslednost za uresničitev zastavljenega poslovnega cilja. MWP je sestavljen iz šestih elementov, ki oblikujejo »Kolo zdravja«, ki ima šest krakov, kateri se medsebojno dopolnjujejo. Skladno negovanje vseh krakov zagotavlja, da je kolo močno in se dobro vrti tudi pri največjih obremenitvah. MWP zagotavlja visoko psihofizično kondicijo, je preventiva proti utrujenosti, stresu ter menedžerskemu sindromu "izgorelosti".

Oglejmo si podrobneje šest elementov:

- polno dihanje: Stres povzroči, da postane vdih površen, izdih nepopoln. Tudi vsaka boleča življenjska izkušnja povzroči, da postane dihanje površno. Danes le malokdo diha polno. Mnogo ljudi diha samo prsno, zrak se izmenjuje le v prsnem delu pljuč, trebušna prepona je pasivna, spodnji del pljuč je neaktiven. Drugi dihajo le s spodnjim delom pljuč, se pravi s trebušno prepono, prsni koš pa je blokiran, zrak se ne izmenjuje v srednjem in zgornjem delu pljuč. Polno dihanje ima tri faze: popoln izdih, vdih s trebušno prepono, ki mu sledi vdih s prsnim košem. Polno dihanje prinaša obilico kisika v organizem, krepi trebušne mišice, skrbi za stalno razgibavanje prsnega koša in hrbtenice, pripomore k dobri prebavi.

- zdrava prehrana: MWP priporoča prehrano po Montignacu, katerega jedilnik temelji na medicinskih raziskavah, ki so pokazale, da so osnova zdrave prehrane ogljikovi hidrati z nizkim glikemičnim indeksom, živila z beljakovinami, ki so bogata z aminokislinami in živila, ki vsebujejo nenasičene maščobe. Jedila naj bi bila pripravljena pretežno iz ekološko pridelanih živil. Opravljene raziskave v okviru Evropske skupnosti potrjujejo, da je ekološka hrana pomemben dejavnik zdravja.
Pomembno je tudi razlikovati med telesno in duševno potrebo po hrani. Kadar se ne počutimo dobro, smo čustveno vzburjeni in imamo težave v službi, pogosto pretiravamo s hrano. MWP nam pomaga odkriti in odpraviti vzroke za duševno potrebo po hrani in tako zagotavlja vzdrževanje idealne teže.

- vsakodnevno gibanje: Vesolje in narava sta v stalnem gibanju. Dobro počutje ni nekaj statičnega, je dinamičen proces med telesom, umom in zavestjo. Človek potrebuje vsakodnevno gibanje, vsakdo izbere po lastni izbiri: tek, hojo, jogo, Tai Chi, Kinesis, gimnastiko, plavanje, Tibetanske vaje …


- vsakodnevna sprostitev:
Sprostitev je dopolnilo gibanju. Danes se ne znamo več sprostiti in počivati. Živimo pretežno v umu, glava je polna misli o prihodnosti ali o preteklosti, telo je zapostavljeno. Pri MWP se naučimo sprostitvene tehnike (meditacije) Zavestno dihanje, pri katerem usmerimo pozornost na dihanje, ki pripelje um v sedanji trenutek in ga poveže s telesom. Rezultat je globoka psihofizična sprostitev. Druga pomembna sprostitvena tehnika je Zavestno mišljenje, pri kateri se zavest usmeri v opazovanje miselnih procesov in prisotnih čustev. “Zavestno mišljenje” nam pomaga odkriti negativne mehanizme uma, npr. občutek da ne zmoremo opraviti določene naloge, da so drugi boljši od nas itd.
- kvalitetni medčloveški odnosi: MWP razvija konstruktivnost, kreativnost in prijateljstvo v delovnem okolju s prebujanjem zavedanja sebe, ki nam omogoča, da se zavemo svojih in tudi čustev drugih in jih znamo pozitivno usmerjati v naše, kakor tudi dobro drugih. Raziskave kažejo (Goleman), da je razvoj zavedanja sebe (self-awareness) temelj srečnega in uspešnega življenja.
Pomemben element medčloveški odnosov je jasna komunikacija. Med ljudmi, ki mislijo eno, govorijo drugo in čutijo tretje, je komunikacija močno okrnjena, prihaja do nesporazumov. MWP razvija Zavestno komunikacijo, ki pomeni, da govorimo, kar mislimo in da so naše besede podprte s prisotnimi čustvi. Zavestna komunikacija omogoča integracijo posameznika v delovno in družinsko okolje, krepi inovativnost, fleksibilnost in s tem delovno moč in uspešnost skupin od gospodarskih, političnih, športnih…..

- zdrava narava: MWP poglablja človekov odnos z naravo. Krepi zavedanje, da kar delamo naravi, delamo sebi. Smo del narave in vesolja, narava je temelj našega obstoja in nadaljnjega razvoja. MWP spodbuja managerje k razvoju poslovnih projektov, ki ustvarjajo profit, brez da bi dodatno onesnaževali naravo. MWP ustvarja harmonijo med tremi komponentami: telesom, umom in zavestjo. Bolj ko smo povezani z zavestjo, boljše je naše zdravje, močnejša je čustvena inteligenca in umska fleksibilnost, razvitejši je naš čut za obojestransko koristno poslovanje (win-win koncept v odnosu do poslovnih partnerjev in narave).
MWP začnemo z medicinskim managerskim pregledom, ki ga opravi prim. Živan Vrabl, dr. med., specialist anesteziolog in reanimatolog.

Po priporočilih Prim. Vrabla se za vsakega klienta izoblikuje individualni program, ki ga vodi Srečko Šorli, svetovalec za wellness v Termah Ptuj. Med izvajanjem programa izoblikujemo za vsakega udeleženca trideset minutni program, ki ga oseba potem izvaja vsakodnevno doma. Redno izvajanje zagotavlja uspeh: vaše telo se bo okrepilo, imeli boste več energije, vaš um bo postal mirnejši in bolj kreativen, postali boste bolj zavedni in pozorni o podrobnostih, ki bogatijo vaše vsakdanje življenje. MWP je naklonjen razmišljanju, da so vrednost kapitala ljudje, ki z njim upravljajo. Finančni uspeh ni samo v materialnih sredstvih in tehnologiji, ampak je predvsem v managerjih, ki z njimi upravljajo. Izpeljava MWP za vodilne skupine managerjev naložba, ki se hitro obrestuje.

Meditacija je odlična preventiva proti sindromu izgorelosti

Wellness obravnava človeka kot trojnost sestavljeno iz telesa, duševnosti in zavesti. Meditacija je vsaka sprostitvena tehnika ali dejavnost, ki prebuja zavest. Novejše znanstvene raziskava kažejo, da je zavest kozmična razsežnost, ki aktivno deluje v evoluciji življenja in človeka in ima pomembno vlogo pri ohranjanju in krepitvi njegovega zdravja. Kakor pove znani rimski rek »Zdrav duh v zdravem telesu«, zavest skrbi za harmonijo med telesom in umom. Ko smo umsko preobremenjeni, se vez »telo-um-zavest« prekine, kar povzroča slabo počutje in lahko pripelje tudi do sindroma izgorelosti. Managerji in vodilni delavci so izpostavljeni stalnim umskim naporom, zato je za njih resnično potrebno, da okrepijo povezavo z zavestjo.
Zavest o sebi se v človeku udejanja kot ozaveščenost o trenutno prisotnih mislih in čustvih, o dihanju in gibanju telesa ter dogajanju nasploh. Ko smo v fitnesu, krepimo mišice, ko prakticiramo »tehnike pozornosti«, krepimo zavest o sebi. Tehnike pozornosti so različne, s skupno besedo jih imenujemo »meditacija«. Meditacija ne pomeni »bežanje« iz realnega sveta, ampak osredotočanje na neko trenutno dogajanje. S tem nam je v pomoč, da smo bolje pripravljeni na izzive vsakdana.

Dolgoletne raziskave ameriškega nacionalnega centra za komplementarno in alternativno medicino (National Center for Complementary and Alternative Medicine – NCCAM) so pokazale, da meditacija zmanjšuje prekomerni stalni stres, značilen za rizične poklice, med katere spadajo tudi managerji, kar je velikokrat vzrok slabega počutja in bolezni. V vodilnih revijah se zadnja leta pojavljajo slike managerjev, ki sedijo v meditacijski drži. V tujini je meditacija del vsakdanjika in prav bi bilo, da postane tudi v Sloveniji.

Vse kar počnemo z določeno mero pozornosti, zavedanja, je meditacija, od vožnje avta, hoje, teka, zavestnega dihanja, opazovanja misli in čustev, ki so prisotne v nas. Pomembno je, da se zavedamo dejanj in dogajanj, ki jih živimo v danem trenutku.

Um in telo današnjega človeka sta pogosto nepovezana, ker smo večinoma dejavni v umu in manj v telesu. Um je preobremenjen, telo pa zapostavljeno. Pogosto ne znamo izpreči in doma še zmeraj »premlevamo« službene zadeve. Včasih ostanemo budni pozno v noč nehote premišljujoč o poslih. Zgodi se, da se um enostavno ne ustavi več. Temu pojavu pravimo »umska hiperaktivnost« in je pogosto eden od začetnih znakov sindroma izgorelosti. Um, ki neprestano deluje, porabi veliko energije in močno obremenjuje živčni sitem, ki po določenem času »pregori« kar se manifestira kot »sindrom izgorelosti«.

Meditacija aktivira zavedanje sebe in tako povezuje um, telo in zavest v celoto, omogoča torej celostno, ne le psihofizično integracijo. V meditaciji smo ozaveščeni dogajanja tukaj in sedaj, kar omogoča, da se osredotočimo na dogajanje v sedanjosti in ne »bežimo« v preteklost ali prihodnost. Način mišljenja managerjev je običajno vezan na dogajanja v bodočnosti ali preteklosti.

Tehnike za aktiviranje zavesti so naslednje:

-ozaveščenost položaja in gibanja telesa: Ko sedimo, se zavedamo položaja telesa, ko hodimo, se zavedamo korakov, gibanja rok, ko plavamo se zavedamo gibanja telesa…..
-ozaveščenost dihanja: večkrat na dan usmerimo pozornost na dihanje. Če je površno, ga poglobimo, začnemo s popolnim izdihom, sledi vdih s prepono in nadaljevanje vdiha s prsnim košem. Tako imenovano »polno dihanje« in zavedanje o njem je odlična sprostitvena tehnika, ki jo lahko izvajamo tudi med delovnim časom.
-ozaveščenost trenutno prisotnih mislih: enkrat na dan si vzamemo deset minut časa in opazujemo miselni tok v danem trenutku. Po želji si misli tudi zapisujemo. Spoznali bomo, da je v naši glavi ogromen pretok misli, ki neprestano prihajajo in odhajajo. Misli, ki se zadržujejo v naši glavi dlje časa in so po naravi »destruktivne«, nam lahko pokvarijo razpoloženje, nas razburjajo, spravijo v žalost in podobno. Ozaveščenost in nepristransko opazovanje »negativnih misli« je najboljša preventiva za njihovo nevtralizacijo.
-ozaveščenost prisotnih čustev: ko smo jezni na nekoga, je to lahko zelo pozitivno čustvo, če se ga miselno opredelimo in s komunikacijo razgradimo. Gremo k osebi, do katere čutimo jezo, vzpostavimo stik in izpovemo lasten miselni odziv (feedback). Avtentičnost naše izpovedi bo naredila na sogovornika vtis, kvaliteta naših odnosov se bo zagotovo izboljšala. Če pa jezo nosimo v sebi, jo tlačimo in kontroliramo, bo pridobila na moči in lepega dne bomo eksplodirali kot »strela z jasnega« in si ustvarili veliko neprijetnosti, med njimi tudi telesne ali duševne nevšečnosti.

Meditacija je osnova samozavedanja in samoobvladovanja, pomembnih elementov čustvene inteligence, katera je temelj uspešnega managerja (David Goleman). Prebuditev ozaveščenosti poživlja gibalno in čutno zaznavanje, kar je pogoj za uravnovešeno čustveno, miselno in ustvarjalno dejavnost (Vili Ščuka). Potrebo je iti preko stereotipa, po katerem je meditacija »izguba časa« in »izguba stika s seboj«. Moderni človek izgublja zaradi umske preobremenjenosti stik s seboj, s soljudmi in z naravo. Meditacija je ponovna pot k telesu, čutom, čustvom, notranjem miru, soljudem in k naravi. Ozaveščenost nam omogoča videti jasno, da kvaliteta življenja ni samo v tem, kar imamo, ampak predvsem v tem, kako znamo to imetje uživati.

Zavedanje sebe je vir jasne komunikacije

Pomemben element zdravega življenjskega sloga so kvalitetni medčloveški odnosi. Lahko se prehranjujemo zdravo, telovadimo vsak dan, se sproščamo in drugo, toda če ne znamo komunicirati jasno in tako ustvarjati kvalitetnih medčloveških odnosov, bo naše življenje stresno in naporno.

MWP gradi harmonijo med telesom umom in zavestjo, ki nam omogoča, da se zavedamo zunanjega sveta (narave, vesolja, ljudi okrog sebe) in notranjega sveta (v danem trenutku prisotnih misli in čustev). Poleg tega nam zavest omogoča, zavedanje sebe, kjer se zavest sama prepoznava kot Notranja tišina, Radost, Mir(imen je mnogo, izkušnja pa je edina).
Zavedanje sebe je izhodišče jasne komunikacije. Ko smo s sabo (v sebi), nam je jasen namen in cilj pogovora, naj bo pogovor privaten ali posloven, hkrati pa se zavedamo naših misli in čustev, ki bi utegnile negativno vplivati na izid pogovora samega.

Vzemimo primer, da imamo poslovnega partnerja, ki nas spominja na srednješolskega profesorja, kateri nam je zagrenil ure z dolgočasnimi predavanji. Če smo v sebi, se zavedamo podobnosti dane situacije, toda ta nas ne pripelje v komunikacijo, ki bi bila obremenjena z čustvi odpora in neprijaznosti iz preteklosti. Imamo dobre možnosti, da bomo pogovor uspešno izpeljali in uresničili njegov namen.

Vzemimo drug primer. Imamo sestanek s šefinjo, ki je razjarjena, ker je mož podaljšal poslovno potovanje. Če smo v sebi, se nas njena jeza ne bo prijela, ostali bomo mirni in zbrani, mogoče nam bo šinila v glavo domislica s katero bomo šefinjo spravili v dobro voljo.

Zavedanje sebe nam omogoča varno krmarjenje med lastnimi in čustvenimi čermi ljudi okrog sebe. Raziskave delovne uspešnosti (Goleman) kažejo, da je obvladanje lastnih in čustev ljudi okrog nas bolj pomembno od inteligenčnega kvocienta. Ljudje, ki se zavedajo sebe in tako obvladajo svoja in čustva drugih, so veliko bolj uspešni v privatnem in poslovnem življenju, kot pa ljudje z visokim IQ, ki pa imajo nizko stopnjo zavedanja sebe in s tem obvladovanja čustev.
Zavedanje sebe je pomemben element inovativnosti in uspešnosti vsake delovne skupine. V ozračju, kjer so osebna čustva in osebni interesi v drugem planu, v prvem pa je cilj skupine, se bodo zlahka porodile inovativne ideje in realni plani za uresničitev cilja. Zavedanje sebe omogoča, da se kvalitete posameznika maksimalno integrirajo v skupinskih projektih in s tem optimizira inovativnost in delovno storilnost skupine. Osebni uspeh je podrejen uspehu skupine, kar pa zagotavlja tudi uspeh posameznika.

Zavedanje sebe na splošno omogoča kvalitetne medčloveške odnose, kajti, ko smo v sebi, doživimo dano situacijo takšno kot je, brez priokusa naših osebnih predsodkov in čustev. Imamo poglobljeno sposobnost integracije v dane odnose, če pa se znajdemo v odnosih, ki so za nas nesprejemljivi, se brez težav oddaljimo in jih prekinemo. Velikokrat ljudje vztrajajo leta v odnosih, ki jih morijo in jih ne znajo prekiniti ravno zaradi ne-zavedanja o njihovih čustvih in miselnih vzorcih, ki jih v tak odnos prisiljujejo. Zavedanje sebe nas osvobaja ujetništva napačnih predstav o sebi in vztrajanja v življenjskih situacijah, ki jih le-te ustvarjajo. Omogoča nam kvalitetne medčloveške odnose, ki so pomemben element zdravja in dobrega počutja.

Manager Wellness Program (MWP)
Urnik

PETEK:
- 16:00 – 17:00 Prihod in namestitev v sobah
- 17:00 – 20:00 Pregled pri Dr. Vrablu
- 17:30 – 20:00 med zdravniškim pregledom delna masaža hrbta po masaži sprostitvena tehnika Watqi v »Bazenu cesarjev«, predstavitev »Kolesa zdravja«, prakticiranje polnega dihanja in sprostitvenih tehnik z g. Srečkom Šorlijem
- 20:00 – 21:00 Večerja
- 21:00 – 21:30 Počitek
- 21:30 – 22:30 Savne in termalne kopeli Flavia

SOBOTA:
- 8:00 – 9:00 Dihalne in Tibetanske vaje
- 9:00 – 9:30 Zajtrk
- 9:30 – 12:00 Prakticiranje sprostitvenih tehnik v »Bazenu cesarjev, vmes masaža »Valens Augusta«
- 12:00 – 13:00 Kosilo
- 13:00 – 13:30 Počitek
- 13:30 – 15:30 Sprostitvene tehnike s Srečkom v Bazenu Cesarjev
- 15:30 – 16:00 Odmor
- 16:00 – 19:00 predstavitev in prakticiranje »zavestne komunikacije« s Srečkom
- 19:00 – 20:00 Večerja
- 20:00 – 20:30 Odmor
- 20:30 – 23:00 Savne in termalne kopeli Flavia z ritualom

NEDELJA:
- 8:00 – 9:00 Dihalne in Tibetanske vaje
- 9:00 – 9:30 Zajtrk
- 9:30 – 13:00 Kontrolni pregled pri dr. Vrablu
- 10:00 – 13:00 že pregledani prejmejo masažo Antistress, nato pa prakticirajo sprostitvena tehnike in zavestno komunikacijo Srečkom
- 13:00 – 14:00 Kosilo
- 14:00 – 14:30 Odmor
- 14:30 – 16:00 Podelitev osebnih izkušenj, zaključni razgovor
- 16:00 – 17:00 Izpraznitev sobe
- 17:00 Odhod

Za vsakega udeleženca MWP se izoblikuje 30 minutni individualni program, ki ga potem vsakodnevno izvaja.

CENIK MWP:
Individualni program MWP (za eno osebo) traja od petka popoldan do nedelje popoldan, skupno 11 ur, 550 evrov brez zdravniškega pregleda, z zdravniškim pregledom je cena je 650 evrov. Program se lahko izvaja tudi med tednom.
Skupinski program MWP za dve osebi traja 11 ur, cena je 300 evrov na osebo brez zdravniškega pregleda. Za tri ali štiri osebe je cena 275 evrov na osebo, za 4 ali 5 oseb je cena 250 evrov na osebo. Dodatne wellness storitve med MWP programom (masaža, pedikura, manikura in druge) se doplačajo. Program se lahko izvaja čez vikend ali med tednom.
Ni komentarjev: