torek, 28. oktober 2008

MANAGER WELLNESS PROGRAM

MANAGER WELLNESS PROGRAM

Srečko Šorli
sorli.bistra@gmail.com


Manager Wellness Program (v nadaljevanju MWP) je rezultat raziskave strokovnjakov v wellnessu, medicini in ekonomiji. MWP krepi naše zdravje in pripomore k uresničevanju naših poslovnih ciljev. Oživlja telo, um in zavest, prebudi čustveno zavezanost, vztrajnost in doslednost za uresničitev zastavljenega poslovnega cilja. MWP je sestavljen iz šestih elementov, ki oblikujejo »Kolo zdravja«, ki ima šest krakov, kateri se medsebojno dopolnjujejo. Skladno negovanje vseh krakov zagotavlja, da je kolo močno in se dobro vrti tudi pri največjih obremenitvah. MWP zagotavlja visoko psihofizično kondicijo, je preventiva proti utrujenosti, stresu ter menedžerskemu sindromu "izgorelosti".

Oglejmo si podrobneje šest elementov:

- polno dihanje: Stres povzroči, da postane vdih površen, izdih nepopoln. Tudi vsaka boleča življenjska izkušnja povzroči, da postane dihanje površno. Danes le malokdo diha polno. Mnogo ljudi diha samo prsno, zrak se izmenjuje le v prsnem delu pljuč, trebušna prepona je pasivna, spodnji del pljuč je neaktiven. Drugi dihajo le s spodnjim delom pljuč, se pravi s trebušno prepono, prsni koš pa je blokiran, zrak se ne izmenjuje v srednjem in zgornjem delu pljuč. Polno dihanje ima tri faze: popoln izdih, vdih s trebušno prepono, ki mu sledi vdih s prsnim košem. Polno dihanje prinaša obilico kisika v organizem, krepi trebušne mišice, skrbi za stalno razgibavanje prsnega koša in hrbtenice, pripomore k dobri prebavi.

- zdrava prehrana: MWP priporoča prehrano po Montignacu, katerega jedilnik temelji na medicinskih raziskavah, ki so pokazale, da so osnova zdrave prehrane ogljikovi hidrati z nizkim glikemičnim indeksom, živila z beljakovinami, ki so bogata z aminokislinami in živila, ki vsebujejo nenasičene maščobe. Jedila naj bi bila pripravljena pretežno iz ekološko pridelanih živil. Opravljene raziskave v okviru Evropske skupnosti potrjujejo, da je ekološka hrana pomemben dejavnik zdravja.
Pomembno je tudi razlikovati med telesno in duševno potrebo po hrani. Kadar se ne počutimo dobro, smo čustveno vzburjeni in imamo težave v službi, pogosto pretiravamo s hrano. MWP nam pomaga odkriti in odpraviti vzroke za duševno potrebo po hrani in tako zagotavlja vzdrževanje idealne teže.

- vsakodnevno gibanje: Vesolje in narava sta v stalnem gibanju. Dobro počutje ni nekaj statičnega, je dinamičen proces med telesom, umom in zavestjo. Človek potrebuje vsakodnevno gibanje, vsakdo izbere po lastni izbiri: tek, hojo, jogo, Tai Chi, Kinesis, gimnastiko, plavanje, Tibetanske vaje …


- vsakodnevna sprostitev:
Sprostitev je dopolnilo gibanju. Danes se ne znamo več sprostiti in počivati. Živimo pretežno v umu, glava je polna misli o prihodnosti ali o preteklosti, telo je zapostavljeno. Pri MWP se naučimo sprostitvene tehnike (meditacije) Zavestno dihanje, pri katerem usmerimo pozornost na dihanje, ki pripelje um v sedanji trenutek in ga poveže s telesom. Rezultat je globoka psihofizična sprostitev. Druga pomembna sprostitvena tehnika je Zavestno mišljenje, pri kateri se zavest usmeri v opazovanje miselnih procesov in prisotnih čustev. “Zavestno mišljenje” nam pomaga odkriti negativne mehanizme uma, npr. občutek da ne zmoremo opraviti določene naloge, da so drugi boljši od nas itd.
- kvalitetni medčloveški odnosi: MWP razvija konstruktivnost, kreativnost in prijateljstvo v delovnem okolju s prebujanjem zavedanja sebe, ki nam omogoča, da se zavemo svojih in tudi čustev drugih in jih znamo pozitivno usmerjati v naše, kakor tudi dobro drugih. Raziskave kažejo (Goleman), da je razvoj zavedanja sebe (self-awareness) temelj srečnega in uspešnega življenja.
Pomemben element medčloveški odnosov je jasna komunikacija. Med ljudmi, ki mislijo eno, govorijo drugo in čutijo tretje, je komunikacija močno okrnjena, prihaja do nesporazumov. MWP razvija Zavestno komunikacijo, ki pomeni, da govorimo, kar mislimo in da so naše besede podprte s prisotnimi čustvi. Zavestna komunikacija omogoča integracijo posameznika v delovno in družinsko okolje, krepi inovativnost, fleksibilnost in s tem delovno moč in uspešnost skupin od gospodarskih, političnih, športnih…..

- zdrava narava: MWP poglablja človekov odnos z naravo. Krepi zavedanje, da kar delamo naravi, delamo sebi. Smo del narave in vesolja, narava je temelj našega obstoja in nadaljnjega razvoja. MWP spodbuja managerje k razvoju poslovnih projektov, ki ustvarjajo profit, brez da bi dodatno onesnaževali naravo. MWP ustvarja harmonijo med tremi komponentami: telesom, umom in zavestjo. Bolj ko smo povezani z zavestjo, boljše je naše zdravje, močnejša je čustvena inteligenca in umska fleksibilnost, razvitejši je naš čut za obojestransko koristno poslovanje (win-win koncept v odnosu do poslovnih partnerjev in narave).
MWP začnemo z medicinskim managerskim pregledom, ki ga opravi prim. Živan Vrabl, dr. med., specialist anesteziolog in reanimatolog.

Po priporočilih Prim. Vrabla se za vsakega klienta izoblikuje individualni program, ki ga vodi Srečko Šorli, svetovalec za wellness v Termah Ptuj. Med izvajanjem programa izoblikujemo za vsakega udeleženca trideset minutni program, ki ga oseba potem izvaja vsakodnevno doma. Redno izvajanje zagotavlja uspeh: vaše telo se bo okrepilo, imeli boste več energije, vaš um bo postal mirnejši in bolj kreativen, postali boste bolj zavedni in pozorni o podrobnostih, ki bogatijo vaše vsakdanje življenje. MWP je naklonjen razmišljanju, da so vrednost kapitala ljudje, ki z njim upravljajo. Finančni uspeh ni samo v materialnih sredstvih in tehnologiji, ampak je predvsem v managerjih, ki z njimi upravljajo. Izpeljava MWP za vodilne skupine managerjev naložba, ki se hitro obrestuje.

Meditacija je odlična preventiva proti sindromu izgorelosti

Wellness obravnava človeka kot trojnost sestavljeno iz telesa, duševnosti in zavesti. Meditacija je vsaka sprostitvena tehnika ali dejavnost, ki prebuja zavest. Novejše znanstvene raziskava kažejo, da je zavest kozmična razsežnost, ki aktivno deluje v evoluciji življenja in človeka in ima pomembno vlogo pri ohranjanju in krepitvi njegovega zdravja. Kakor pove znani rimski rek »Zdrav duh v zdravem telesu«, zavest skrbi za harmonijo med telesom in umom. Ko smo umsko preobremenjeni, se vez »telo-um-zavest« prekine, kar povzroča slabo počutje in lahko pripelje tudi do sindroma izgorelosti. Managerji in vodilni delavci so izpostavljeni stalnim umskim naporom, zato je za njih resnično potrebno, da okrepijo povezavo z zavestjo.
Zavest o sebi se v človeku udejanja kot ozaveščenost o trenutno prisotnih mislih in čustvih, o dihanju in gibanju telesa ter dogajanju nasploh. Ko smo v fitnesu, krepimo mišice, ko prakticiramo »tehnike pozornosti«, krepimo zavest o sebi. Tehnike pozornosti so različne, s skupno besedo jih imenujemo »meditacija«. Meditacija ne pomeni »bežanje« iz realnega sveta, ampak osredotočanje na neko trenutno dogajanje. S tem nam je v pomoč, da smo bolje pripravljeni na izzive vsakdana.

Dolgoletne raziskave ameriškega nacionalnega centra za komplementarno in alternativno medicino (National Center for Complementary and Alternative Medicine – NCCAM) so pokazale, da meditacija zmanjšuje prekomerni stalni stres, značilen za rizične poklice, med katere spadajo tudi managerji, kar je velikokrat vzrok slabega počutja in bolezni. V vodilnih revijah se zadnja leta pojavljajo slike managerjev, ki sedijo v meditacijski drži. V tujini je meditacija del vsakdanjika in prav bi bilo, da postane tudi v Sloveniji.

Vse kar počnemo z določeno mero pozornosti, zavedanja, je meditacija, od vožnje avta, hoje, teka, zavestnega dihanja, opazovanja misli in čustev, ki so prisotne v nas. Pomembno je, da se zavedamo dejanj in dogajanj, ki jih živimo v danem trenutku.

Um in telo današnjega človeka sta pogosto nepovezana, ker smo večinoma dejavni v umu in manj v telesu. Um je preobremenjen, telo pa zapostavljeno. Pogosto ne znamo izpreči in doma še zmeraj »premlevamo« službene zadeve. Včasih ostanemo budni pozno v noč nehote premišljujoč o poslih. Zgodi se, da se um enostavno ne ustavi več. Temu pojavu pravimo »umska hiperaktivnost« in je pogosto eden od začetnih znakov sindroma izgorelosti. Um, ki neprestano deluje, porabi veliko energije in močno obremenjuje živčni sitem, ki po določenem času »pregori« kar se manifestira kot »sindrom izgorelosti«.

Meditacija aktivira zavedanje sebe in tako povezuje um, telo in zavest v celoto, omogoča torej celostno, ne le psihofizično integracijo. V meditaciji smo ozaveščeni dogajanja tukaj in sedaj, kar omogoča, da se osredotočimo na dogajanje v sedanjosti in ne »bežimo« v preteklost ali prihodnost. Način mišljenja managerjev je običajno vezan na dogajanja v bodočnosti ali preteklosti.

Tehnike za aktiviranje zavesti so naslednje:

-ozaveščenost položaja in gibanja telesa: Ko sedimo, se zavedamo položaja telesa, ko hodimo, se zavedamo korakov, gibanja rok, ko plavamo se zavedamo gibanja telesa…..
-ozaveščenost dihanja: večkrat na dan usmerimo pozornost na dihanje. Če je površno, ga poglobimo, začnemo s popolnim izdihom, sledi vdih s prepono in nadaljevanje vdiha s prsnim košem. Tako imenovano »polno dihanje« in zavedanje o njem je odlična sprostitvena tehnika, ki jo lahko izvajamo tudi med delovnim časom.
-ozaveščenost trenutno prisotnih mislih: enkrat na dan si vzamemo deset minut časa in opazujemo miselni tok v danem trenutku. Po želji si misli tudi zapisujemo. Spoznali bomo, da je v naši glavi ogromen pretok misli, ki neprestano prihajajo in odhajajo. Misli, ki se zadržujejo v naši glavi dlje časa in so po naravi »destruktivne«, nam lahko pokvarijo razpoloženje, nas razburjajo, spravijo v žalost in podobno. Ozaveščenost in nepristransko opazovanje »negativnih misli« je najboljša preventiva za njihovo nevtralizacijo.
-ozaveščenost prisotnih čustev: ko smo jezni na nekoga, je to lahko zelo pozitivno čustvo, če se ga miselno opredelimo in s komunikacijo razgradimo. Gremo k osebi, do katere čutimo jezo, vzpostavimo stik in izpovemo lasten miselni odziv (feedback). Avtentičnost naše izpovedi bo naredila na sogovornika vtis, kvaliteta naših odnosov se bo zagotovo izboljšala. Če pa jezo nosimo v sebi, jo tlačimo in kontroliramo, bo pridobila na moči in lepega dne bomo eksplodirali kot »strela z jasnega« in si ustvarili veliko neprijetnosti, med njimi tudi telesne ali duševne nevšečnosti.

Meditacija je osnova samozavedanja in samoobvladovanja, pomembnih elementov čustvene inteligence, katera je temelj uspešnega managerja (David Goleman). Prebuditev ozaveščenosti poživlja gibalno in čutno zaznavanje, kar je pogoj za uravnovešeno čustveno, miselno in ustvarjalno dejavnost (Vili Ščuka). Potrebo je iti preko stereotipa, po katerem je meditacija »izguba časa« in »izguba stika s seboj«. Moderni človek izgublja zaradi umske preobremenjenosti stik s seboj, s soljudmi in z naravo. Meditacija je ponovna pot k telesu, čutom, čustvom, notranjem miru, soljudem in k naravi. Ozaveščenost nam omogoča videti jasno, da kvaliteta življenja ni samo v tem, kar imamo, ampak predvsem v tem, kako znamo to imetje uživati.

Zavedanje sebe je vir jasne komunikacije

Pomemben element zdravega življenjskega sloga so kvalitetni medčloveški odnosi. Lahko se prehranjujemo zdravo, telovadimo vsak dan, se sproščamo in drugo, toda če ne znamo komunicirati jasno in tako ustvarjati kvalitetnih medčloveških odnosov, bo naše življenje stresno in naporno.

MWP gradi harmonijo med telesom umom in zavestjo, ki nam omogoča, da se zavedamo zunanjega sveta (narave, vesolja, ljudi okrog sebe) in notranjega sveta (v danem trenutku prisotnih misli in čustev). Poleg tega nam zavest omogoča, zavedanje sebe, kjer se zavest sama prepoznava kot Notranja tišina, Radost, Mir(imen je mnogo, izkušnja pa je edina).
Zavedanje sebe je izhodišče jasne komunikacije. Ko smo s sabo (v sebi), nam je jasen namen in cilj pogovora, naj bo pogovor privaten ali posloven, hkrati pa se zavedamo naših misli in čustev, ki bi utegnile negativno vplivati na izid pogovora samega.

Vzemimo primer, da imamo poslovnega partnerja, ki nas spominja na srednješolskega profesorja, kateri nam je zagrenil ure z dolgočasnimi predavanji. Če smo v sebi, se zavedamo podobnosti dane situacije, toda ta nas ne pripelje v komunikacijo, ki bi bila obremenjena z čustvi odpora in neprijaznosti iz preteklosti. Imamo dobre možnosti, da bomo pogovor uspešno izpeljali in uresničili njegov namen.

Vzemimo drug primer. Imamo sestanek s šefinjo, ki je razjarjena, ker je mož podaljšal poslovno potovanje. Če smo v sebi, se nas njena jeza ne bo prijela, ostali bomo mirni in zbrani, mogoče nam bo šinila v glavo domislica s katero bomo šefinjo spravili v dobro voljo.

Zavedanje sebe nam omogoča varno krmarjenje med lastnimi in čustvenimi čermi ljudi okrog sebe. Raziskave delovne uspešnosti (Goleman) kažejo, da je obvladanje lastnih in čustev ljudi okrog nas bolj pomembno od inteligenčnega kvocienta. Ljudje, ki se zavedajo sebe in tako obvladajo svoja in čustva drugih, so veliko bolj uspešni v privatnem in poslovnem življenju, kot pa ljudje z visokim IQ, ki pa imajo nizko stopnjo zavedanja sebe in s tem obvladovanja čustev.
Zavedanje sebe je pomemben element inovativnosti in uspešnosti vsake delovne skupine. V ozračju, kjer so osebna čustva in osebni interesi v drugem planu, v prvem pa je cilj skupine, se bodo zlahka porodile inovativne ideje in realni plani za uresničitev cilja. Zavedanje sebe omogoča, da se kvalitete posameznika maksimalno integrirajo v skupinskih projektih in s tem optimizira inovativnost in delovno storilnost skupine. Osebni uspeh je podrejen uspehu skupine, kar pa zagotavlja tudi uspeh posameznika.

Zavedanje sebe na splošno omogoča kvalitetne medčloveške odnose, kajti, ko smo v sebi, doživimo dano situacijo takšno kot je, brez priokusa naših osebnih predsodkov in čustev. Imamo poglobljeno sposobnost integracije v dane odnose, če pa se znajdemo v odnosih, ki so za nas nesprejemljivi, se brez težav oddaljimo in jih prekinemo. Velikokrat ljudje vztrajajo leta v odnosih, ki jih morijo in jih ne znajo prekiniti ravno zaradi ne-zavedanja o njihovih čustvih in miselnih vzorcih, ki jih v tak odnos prisiljujejo. Zavedanje sebe nas osvobaja ujetništva napačnih predstav o sebi in vztrajanja v življenjskih situacijah, ki jih le-te ustvarjajo. Omogoča nam kvalitetne medčloveške odnose, ki so pomemben element zdravja in dobrega počutja.

Manager Wellness Program (MWP)
Urnik

PETEK:
- 16:00 – 17:00 Prihod in namestitev v sobah
- 17:00 – 20:00 Pregled pri Dr. Vrablu
- 17:30 – 20:00 med zdravniškim pregledom delna masaža hrbta po masaži sprostitvena tehnika Watqi v »Bazenu cesarjev«, predstavitev »Kolesa zdravja«, prakticiranje polnega dihanja in sprostitvenih tehnik z g. Srečkom Šorlijem
- 20:00 – 21:00 Večerja
- 21:00 – 21:30 Počitek
- 21:30 – 22:30 Savne in termalne kopeli Flavia

SOBOTA:
- 8:00 – 9:00 Dihalne in Tibetanske vaje
- 9:00 – 9:30 Zajtrk
- 9:30 – 12:00 Prakticiranje sprostitvenih tehnik v »Bazenu cesarjev, vmes masaža »Valens Augusta«
- 12:00 – 13:00 Kosilo
- 13:00 – 13:30 Počitek
- 13:30 – 15:30 Sprostitvene tehnike s Srečkom v Bazenu Cesarjev
- 15:30 – 16:00 Odmor
- 16:00 – 19:00 predstavitev in prakticiranje »zavestne komunikacije« s Srečkom
- 19:00 – 20:00 Večerja
- 20:00 – 20:30 Odmor
- 20:30 – 23:00 Savne in termalne kopeli Flavia z ritualom

NEDELJA:
- 8:00 – 9:00 Dihalne in Tibetanske vaje
- 9:00 – 9:30 Zajtrk
- 9:30 – 13:00 Kontrolni pregled pri dr. Vrablu
- 10:00 – 13:00 že pregledani prejmejo masažo Antistress, nato pa prakticirajo sprostitvena tehnike in zavestno komunikacijo Srečkom
- 13:00 – 14:00 Kosilo
- 14:00 – 14:30 Odmor
- 14:30 – 16:00 Podelitev osebnih izkušenj, zaključni razgovor
- 16:00 – 17:00 Izpraznitev sobe
- 17:00 Odhod

Za vsakega udeleženca MWP se izoblikuje 30 minutni individualni program, ki ga potem vsakodnevno izvaja.

CENIK MWP:
Individualni program MWP (za eno osebo) traja od petka popoldan do nedelje popoldan, skupno 11 ur, 550 evrov brez zdravniškega pregleda, z zdravniškim pregledom je cena je 650 evrov. Program se lahko izvaja tudi med tednom.
Skupinski program MWP za dve osebi traja 11 ur, cena je 300 evrov na osebo brez zdravniškega pregleda. Za tri ali štiri osebe je cena 275 evrov na osebo, za 4 ali 5 oseb je cena 250 evrov na osebo. Dodatne wellness storitve med MWP programom (masaža, pedikura, manikura in druge) se doplačajo. Program se lahko izvaja čez vikend ali med tednom.
sreda, 30. julij 2008

Conscious Universe

Conscious Universe

Amrit Srecko Sorli
Scientific Research Centre BISTRA, Slovenia
sorli.bistra@gmail.com

Abstract
Einstein considered space-time as a structural quality of gravitational field. Idea here is that space-time is observer effect formed into the process of measurement of duration, speed and numerical order of material change that run into gravitational field.

Introduction

In the book “Relativity: The Special and General Theory” (1920) Einstein discussed that it makes no sense to think about space-time as an independent physical quantity. The basic medium into which runs material change is gravitational field. Space-time is only a structural quality of a gravitational field: "Space-time does not claim existence on its own but only as a structural quality of the [gravitational] field” (1).

The idea here is that space-time as a structural quality of gravitational field is observer effect formed into the process of measurement. In quantum physics the term observer effect refers to changes that the act of observing will make on the phenomenon being observed; the observer is no longer external and neutral, but through the act of measurement he becomes himself a part of observed reality. Into scientific experiment “space-time” that is observer’s mathematical model also becomes structural quality of gravitational field.

When there is no measurement, space-time exists only as a mathematical model and do not exist as a structural quality of gravitational field. Gravitational field into which exist material objects is atemporal, time does no run into universe on its own. Einstein and Gödel were right saying that there is no time in the universe, that universe is a timeless (atemporal) phenomenon (2).

Time is what one measures with clocks

Time is what one measures with clocks. With clocks one measures duration, speed and numerical order of material change that run into the atemporal gravitational field. Time enters into existence when one measures it. Special Theory of Relativity shows that speed of material change is slower into faster inertial system than in a slower inertial system. Clocks run slower into fast plane than on the surface of the planet. Twin on the spaceship is getting older slower than his brother on the planet Earth, but both are growing older into atemporal gravitational field. General Theory of Relativity shows that the speed of material change is slower into stronger atemporal gravitational field. Clocks are running slower at seaside than on the top of mountains above the sea. (3,4).

Time and space do not exist on its own. For their existence measurement of material change that runs into gravitational field is needed. In the Theory of Relativity it is not that time is relative, relative is a speed of material change.

Atemporal Universe

We live into atemporal, one can also says eternal universe. Eternity is not infinitely back into past and infinitely forward into future, eternity is this present moment. Einstein considered that there is no true division between past and future, there is rather a single existence. His most descriptive testimony to this faith came when his lifelong friend Besso died. Einstein wrote a letter to Besso's family, saying that although Besso had preceded him in death it was of no consequence, "...for us physicists believe the separation between past, present, and future is only an illusion, although a convincing one." http://everythingforever.com/einstein.htm

Albert Einstein about time: Space and time are modes by which we think, not conditions under which we live. Time--the time that we know through clocks and calendars--was invented. http://www.britannica.com/clockworks/article.html

Ernst Mach about time: It is utterly beyond our power to measure the changes of things by time. Quite the contrary, time is an abstraction at which we arrive by means of the changes of things.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Time_2.html

Out of Einstein’s and Mach’s statements follows that in the universe nothing is “before” or “later” irreversible stream of material change runs into gravitational field that is timeless (atemporal). Human’s experience this irreversible stream into concept of “space and time”, scientist’s into concept of “space-time”. Time enters into existence when one measures it. We are living into eternal, atemporal, timeless universe being aware of that or not. Material change has no duration on its own. We give them a sense of duration by measuring them.

Roger Penrose about time: The temporal ordering that we 'appear' to perceive is, I am claiming, something that we impose upon our perceptions in order to make sense of them in relation to the uniform forward time-progression of an external physical reality.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/...ics/Time_2.html

Roger Penrose understanding of time is close to Einstein and Mach understanding. My interpretation is that by time-progression he means a constant stream of material change as in the universe one can perceive only a stream of material change and not time nor space. One can perceive only distances between material objects that exists into gravitational field and not space. Space exists as a mind model only. Time and space are man invention in order to measure duration, speed and numerical order of material change that run into atemporal gravitational field.


Discussion

Atemporal gravity field is a medium of gravitational force. Gravity force is non propagating, it does not travel between two material objects (as electromagnetic force). Gravity force acts into gravity field itself. Gravity field has a density that is defined by the density of matter into it. Higher is density of matter, lower is density of gravity field and stronger is gravity force. Gravity force is a "shrinking force" of gravity field itself. It "pulls together" field itself and material objects that are existing into it. Matter does not "produce" gravity force directly, but it produces indirectly changing density of gravity field itself. Gravity field is atemporal information medium between two elementary particles. No information signal travels between particle A and particle B, gravity field simply “knows” about their spinning.

According to Rovelli gravitational field has a quantum structure; it is composed out of “gravitational guanta” size of Planck (5).

Penrose and Hameroff's research suggests that the gravitational force is a basis for human consciousness: the force of quantum gravity acting on the mass of neurons within the brain may be responsible for the emergence of consciousness. The process is fundamentally related to the influence of quantum gravity on microtubule networks within the neurons (6,7).

Author and Fiscaletti suggest that consciousness is a basic frequency of “gravitational quanta” (8). Consciousness is a structural quality of gravitational field and plays decisive role into evolution of life and human being itself. Beside that consciousness is atemporal information medium into EPR experiment. Into process of scientific measurement of duration, speed and numerical order of material change consciousness itself takes form of space-time. Mathematical model of space-time is “projected” into consciousness itself and becomes structural quality of gravitational field.

Conclusions

Universe is “happening” of interactions between matter, consciousness and human mind. Into process of measurement mathematical model of space-time becomes structural quality of consciousness which is basic frequency of gravitational field itself.

References:

[1] Einstein A., Relativity: The Special and General Theory (1920), page 155
http://www.bartleby.com/173/
[2] Yourgrau P. (2006) A World Without Time: The Forgotten Legacy of Gödel And Einstein
[3] Sorli A., Sorli K. (2005) From Space-time to A-Temporal Physical Space,
Frontier Perspectives, Vol. 14, Num. 1.
[4] Fiscaletti D., Sorli A. (2005). Toward an a-temporal interpretation of
quantum potential. Frontier Perspectives, Vol. 14, Num. 2.
[5] Carlo Rovelli, Loop Quantum Gravity
http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-1998-1/.
[6] Penrose R. (1994). 'Shadows of the Mind' (Oxford), 377-391.[7] Hameroff S. (1994). 'Quantum Coherence in Microtubules: A Neural Basis for Emergent Consciousness?' Journal of Consciousness Studies 1 (1), 91-118.
[8] Fiscaletti D., Sorli A. (2007). Basic Frequency of A-Temporal Physical Space As A Driving Force of The Evolution, Scientific Inquiry, Vol 8. Num 1. pp 29-34 http://www.iigss.net/Scientific-Inquiry/June07/2-Fiscaletti.pdf

petek, 25. julij 2008

PRIŠLEKI IZ VESOLJA PRIPOVEDUJEJO

PRIŠLEKI IZ VESOLJA PRIPOVEDUJEJO
FUTURISTIČNA PRIPOVED
Srečko Šorli

Posadka je sestavljena iz petih oseb:

Kapitan Ulis,
antropologinja Ulisa, kapitanova žena,
njun sin Uli,
sociolog Dan in
stokovnjakinja za prebuditev zavesti Dana, Ulijeva žena.

Potovanje je dolgo, posadka se pogovarja o zemeljski civilizaciji. Namen njihovega obiska na Zemlji je nadaljevanje raziskave »Možnosti miroljubne in harmonične evolucije človeške rase«, katero so pričeli že njihovi predhodniki.

Poslušajmo njihova pripovedovanja………..

Uli: Pravite, da so prebivalci našega planeta miroljubni, kako je mogoče, da na Zemlji ne uspejo živeti v miru?

Dan: Zemljani niso edini, ki imajo težave z nasiljem, tudi mi smo preživeli dolgo obdobje vojn. Zadnja vojna se je končala pred 27 generacijami, ko smo končno spoznali, da je nasilje bolezen.

Dana: Ko so se naši predniki zavedli nasilja kot bolezni, so spremenili ječe v bolnišnice in poslali vanje politične in verske nestrpneže.

Ulis: V tistem obdobju je hotelo ministrstvo za obrambo opremiti naše najhitrejše medplanetarne vesoljske ladje z najsodobnejšim orožjem. Na srečo je parlament izglasoval zakon »Nasilje je bolezen« in vodstvo ministrstva je bilo poslano na zdravljenje.

Ulisa: Med zadnjo vojno je bilo polovico naše planetarne populacije pobite, vsa mesta so bila razrušena. Spoznali smo, da smo potrebni zdravljenja. Vse države našega planeta so sprejele naš zakon »Nasilje je bolezen«. V obdobju naslednjih treh generacij je nasilje pojenjalo in postalo redkost.

Ulis: Naš parlament je dal prosto pot znanstvenikom in verskim voditeljem, ki so skupno ustanovili »Inštitut za znanstveno prebuditev zavesti«. Inštitut je razvil program za prebuditev zavesti, ki temelji na dejstvu, da v vsakem človeškem srcu biva isti Bog, katerega ime ni pomembno.

Dan: Naslednji korak je bil združitev vseh držav v planetarno civilizacijo. Ukinili smo meje in potne liste, najbolj razširjen jezik je postal skupen vsem. Ustvarili smo »Planetarni parlament« iz 312 poslancev. Vojna industrija se je preusmerila v izgradnjo vesoljskih ladij, sposobnih prepotovati dolge razdalje med solarnimi sistemi naše galaksije.

Uli: Kdaj ste prvič obiskali Zemljo ?

Ulis: Sedem generacij po zadnji vojni smo začeli sanjariti o tem, da bi zapustili naš sončni sistem in začeli potovati med zvezdami. Izumili smo reakcijski motor, ki uporablja energijo prostora, tako da ladje črpajo energijo med potovanjem samim.

Dan: Dvanajst generacij po zadnji vojni smo prvič pripotovali na Zemljo. Bil je to raj: gozdovi, reke, živali, morja, veter…..Zemljani takrat niso poznali elektrike, atomske energije, potovali so peš, s konji, z jadrnicami. Našo posadko so zamenjali z bogovi, v dar so jim nudili izvrstna jedila in pijače, njihove najlepše može in žene. Bili so presenečeni, ker naši astronavti niso bili zainteresirani za njihove lepotice in lepotce.

Dana: Naše sonce je staro in umira, sonce Zemlje pa je mlado in ima še dolgo življenje. Želimo postati prijatelji Zemljanov, radi bi se naselili na njihovem planetu. Nas je 3 milijone, Zemljanov pa je 6 milijard. Del naše populacije bi radi preselili na osamljene otoke. Tvoji mami je zelo všeč otočje Tonga v Pacifiškem oceanu, sestavljeno iz tisoč otokov, od katerih so mnogi nenaseljeni.

Ulisa: V galaksiji Mlečna cesta je naseljenih 17 planetov. Naši astronavti so obiskali vse in Zemlja je zagotovo najlepša. Z vesolja je Zemlja kot ogromen smaragd. Okrog Zemlje kroži manjši planet Luna, ki obliva Zemljo s srebrno svetlobo. Zdi se, da sta Zemlja in Luna sestri.

Dan: Zemlja je edini planet, ki ni del »Galaktičnega združenja Mlečna cesta« sestavljenega iz 16 planetov, ki so sprejeli dva naša zakona: »Nasilje je bolezen« in pa »En par, en otrok«. Če otrok po nesreči umre, potem par posvoji otroka, kateremu so starši umrli. Ta zakon smo sprejeli dve generaciji po zadnji vojni, ker je bil naš planet prenaseljen.

Ulis: Opravili smo več potovanj na Zemljo in poskušali navezati stike z njenimi prebivalci.
Astronavte prvih odprav so Zemljani doživljali kot bogove, pozneje za razvojem monoteističnih religij, pa kot poslance hudiča. Tako da nismo uspeli ustvariti resničnih stikov.

Ulisa: Zadnji obisk je bil najnesrečnejši. Naša vesoljska ladja je bila sestreljena nad puščavo Nevada, veh pet članov posadke je umrlo.

Dan: Na planetu v ozvezdju »Mali voz« so bili naši astronavti ob pristanku zajeti in zaprti. Ko so prebivalci odkrili, da v vesoljski ladji ni orožja, je astronavte sprejel predsednik in jih počastil z najvišjimi državniškim častmi. Skupaj z njimi smo obiskali druge naseljene planete in ustanovili »Galaktično združenje Mlečna cesta«.

Dana: Vsaka civilizacija ima tri razvojna obdobja: obdobje verovanja, obdobje razumevanja in obdobje zavedanja. V obdobju verovanja ljudje verujejo, da so bogovi ustvarili vesolje in življenje, v obdobju razuma se razvije znanost, ki poskuša opisati in razložiti vesolje in življenje z znanostjo, v obdobju zavedanja se ljudje zavejo, da je vesolje samo bog, ni razlike med duhovnim in posvetnim, življenje je svetost.

Dan: Znanstveno doživljanje sveta poteka preko razuma. Čutila zaznavajo svet, razum obdela zaznave in potem jih doživimo. Pri zavestnem doživljanju sveta pa se popolnoma zavemo razumske obdelave, svet doživljamo, kot ga zaznajo čutila, v njegovi popolni čistosti in svetosti.
Dana: V obdobju zavedanja opazujemo in se zavemo vpliva misli in čustev na naše življenje. V človeku je zavest tista, ki opazuje razum in čustva. Poleg opazovanja in zavedanja zunanjega sveta, misli in čustev ima zavest možnost opazovanja in zavedanja sebe.

Ulisa: Človek brez prebujene zavesti je »misleča žival«. Uvedli smo opazovanje in zavedanje v šolah in tako dosegli, da so se mladi zavedli živalskega nagona za preživetje in agresivnosti, ki je z njim povezana. Gon za preživetje smo usmerili v ustvarjalnost, v obdobju treh generacij smo razrešili problem nasilja. Naša civilizacija se je razvila onkraj razuma in živalske narave v globine človeškega srca, kjer prebiva zavest.

Dana: V nezavednem človeka ki živi na Zemlji, še zmeraj prebiva arhetip bojevnika. Par generacij nazaj so se borili z meči, danes z atomskim orožjem. Postali so nevarni samim sebi. Naš namen je, da jim pomagamo prebuditi zavest.

Uli: Kako deluje družba v obdobju zavedanja ?

Ulis: Zavestni človek se doživlja kot del narave in vesolja. Sedem generacij po zadnji vojni je naš planet izglasoval prepoved uporabe atomske in energije iz nafte. Razvili smo solarno tehnologijo in pa motorje za transformacijo energije prostora v elektromagnetno energijo.

Dana: Razum brez zavesti, je kakor barka brez krmila. Lahko se hitro izgubi v neurju kolektivnih čustev, napačnih idej in stereotipov…..

Ulisa: Ni dovolj verovati v Boga, moramo ga odkriti v globinah naših src.

Dana: Zavestna družba je preprosta in ustvarjalna, sestavljena iz resničnih individualistov. Pri nas ni več političnih strank. Vlado sestavljajo strokovnjaki iz različnih področij, za delovna mesta v vladi je vsakih pet let javni razpis. Stroškov političnih kampanj ni, davkoplačevalcev vlada ne stane veliko, davki znašajo deset procentov njihovih bruto prihodkov.

Dan: Poznamo le »Svobodno družino«. Poroka ne obstaja več, če se starši ločijo, izbirajo otroci in ne sodišče kraj in čas njihovega bivanja pri starših. Ločitve so redke, starši živijo skupaj zaradi medsebojne ljubezni, ne izgovarjajo se na »otroke brez staršev«. Vemo, da otroci rabijo ljubezen bolj kot družino.

Ulis: Prebuditev zavesti odkriva resnično naravo časa. Zavemo se, da živimo v večnem, atemporalnem vesolju, ki je Bog sam, čas obstaja le, ko ga merimo. Zato se našim ljudem nikoli ne mudi. Zemljani so vpeti v iluzijo linearnega časa, hitijo iz preteklosti v prihodnost, ne razumejo, da je edini resnični trenutek sedanjost, ki zaobjema večnost samo.

Ulisa: Izrazi kot »leto«, pred desetimi leti« nimajo za nas nobenega pomena. Mi označujemo pretekle dogodke s trajanjem človeškega življenja. Govorimo o stvareh, ki so se zgodile tri, pet ali dvajset generacij pred nami. Zavedamo pa se, da so se tudi te zgodile v »večnem tukaj in sedaj«.

Ulis: Hitrost dogodkov je odvisna od moči gravitacijskega polja. Naš planet je mnogo manjši od Zemlje, gravitacija tam je šibkejša, na našem planetu se postaraš mnogo hitreje kot na Zemlji.

Dan: Hitrost dogodkov je odvisna tudi od hitrosti vesoljskih ladij. Mi potujemo z polovično svetlobno hitrostjo in se temo primerno tudi počasneje staramo. Dokler smo imeli vesoljske ladje, ki so potovale le z eno četrtino svetlobne hitrosti, nismo mogli zapustiti našega ozvezdja, ker bi na potovanjih do drugih ozvezdij naši astronavti umrli od starosti. Hitrost naših plovil nas ohranja mlade.

Ulis: Ozvezdja ležijo v zavesti, potujemo skozi zavest, prostor in čas sta le modela razuma, v katerem opisujemo naše potovanje. Razum nima moči, da bi spoznal zavest, ki jo l odkrijemo le v globinah srca v globoki meditaciji.

Dan: Za nas je poglobitev v srce pomembnejša od razvoja razuma. Meditacija poveže čutila in zavest. Vesolje in življenje doživljamo kakor zaznana s čutili, brez da bi razum vplival na doživljanje.

Dana: Razum brez zavesti je kot oljenka brez olja. Zato smo meditacijo uvedli v šole in univerze.

Ulis: Obstajajo različne tehnike meditacije, vsak otrok izbere tisto, ki mu najbolj ustreza.

Dana: Nekateri plešejo, drugi se sprehajajo po gozdu. Tisti z umetniško dušo slikajo in kiparijo, bodoči znanstveniki pa preprosto sedijo v tišini in opazujejo delovanje razuma.

Ulisa: Na univerzah se največ prakticira »Meditacija z nihalom«. Študentje sedijo in opazujejo z odprtimi očmi gibanje nihala, nato oči zaprejo in opazujejo miselni model linearnega časa v katerem doživljajo nihanje. Meditacija z nihalom nas oplemeniti z izkušnjo, da nihalo niha v atemporalnem vesolju, v katerem čas obstaja le kot miselni model.

Dana: V globoki meditaciji spoznamo, da je celotno vesolje živo, da so planeti in zvezde živa bitja.

Dan: Zemljani tega še ne razumejo, razmišljajo o vesolju, kot da bi bil stroj.

Ulisa: Evolucija življenja je sestavni del vesoljne dinamike. Planeti z življenjem obstajajo po celotnem vesolju. Zemljani se še zmeraj delijo na različne narode, vere in rase. Ujeti so v lastne predstave o sebi.

Uli: Vsi smo otroci vesolja, ki je Bog sam. Zanima me, če ima vesolje meje ali pa je brezmejno, neskončno.

Ulis: Tega nihče ne ve zagotovo. Naše predstave o vesolju so odvisne od geometrij, ki jih uporabljamo za njegov opis. Če opisujemo vesolje z Evklidsko geometrijo je neskončno, če ga opisujemo z Riemannovo sferično geometrijo, je končno. Naše doživljanje vesolja je odvisno od naših predstav o vesolju.

Dan: Naši kozmologi so to vprašanje pustili neodgovorjeno. Proučujejo galaksije, ki so dovolj blizu, da jih lahko opazujejo in poskušajo razumeti delovanje vesolja.

Ulis: Opazili so, da se materija v črnih luknjah transformira v gravitacijsko polje, ki je nosilec vesoljnega prostora in da se v velikih eksplozijah v središču galaksij gravitacijsko polje transformira nazaj v elementarne delce, ki tvorijo materijo. V vesolju se energiji materije in gravitacije spreminjate ena v drugo in sta v stalnem dinamičnem ravnovesju.

Ulisa: Vesolje ni imelo začetka in ne bo imelo konca, je večno. Večnost ne pomeni neskončno daleč nazaj v preteklost in neskončno daleč naprej v prihodnost, večnost je zaobjeta v sedanjem trenutku, »tukaj in sedaj«.

Dan: Vesolje je edini Bog ki resnično živi, zagotovo obstaja življenje tudi na drugih galaksijah.

Ulis: Z našimi vesoljskimi ladjami lahko potujemo le v notranjosti naše galaksije, načrtujemo pa ladje, ki bodo potovale do drugih galaksij.

Dana: Dinamično ravnovesje je osnovni zakon v vesolju, ki velja tudi v naravi in človeški družbi. Ljudje v obdobju verovanja in znanstvenem obdobju tega ne razumejo in ustvarjajo družbene zakone, ki izčrpavajo in onesnažujejo naravo, povzročajo revščino in vojne.

Dan: V zavestnem obdobju je glavna vloga ekonomije svobodni trg dela, znanja in dobrin, ne pa ustvarjanje profita in stalne gospodarske rasti. Gospodarskega kriminala ni, nikomur ne pride na misel, da bi goljufal ali da ne bi plačeval davkov.

Ulisa: Mi vemo, da samo materialno bogastvo ne prinaša sreče, potrebno je tudi odkriti notranje duhovne vrednote.

Uli: Kako lahko pomagamo Zemljanom v duhovno prebuditev ?

Dana: Naša prisotnost pomaga Zemljanom poglobitev v meditacijo, v zavest. Ko se bo duhovno prebudila ena desetina prebivalstva, bodo le-ti potegnili za seboj celotno populacijo. Lepega dene se bodo vsi prebudili v »večnem tukaj in sedaj«. Takrat bodo Zemljani pripravljeni, da se priključijo v »Galaktično združenje Mlečna cesta«.

Ulisa: Na Zemlji se bomo srečali tudi z našimi brati iz ozvezdja Malega voza. Oni rišejo v žitna polja sakralne znake, ki simbolizirajo poti k odkritju zavesti in tako pripravljajo Zemljane na duhovno prebuditev.

Ulis: Kmalu bomo prispeli v orbito Zemlje. Naš prvi pristanek bo v jezeru kraterja na otočku Tofua v Pacifiku. Tvoja mama pravi, da je Tofua najlepši otok Mečne ceste. Naša ladje bo zasidrana na dnu kraterja v globini 20-ih metrov.

Pristanek na otoku Tofua

Uli: Prekrasno, barve morja se prelivajo kot v diamantu, zlati pesek na obali, zelene palme na sinjem nebu.

Dana: Od vseh planetov, ki smo jih obiskali, je Zemlja najlepša. Imenujemo jo kar Zemlja-Raj.

Dan: Tofua je del arhipelaga Tonga. Pred prihodom belcev so bili domorodci hedonisti, uživali so morje, nebo, ljubezen. Prihod misijonarjev je bil zanje katastrofa.

Ulis: Vse religije zavračajo užitke, ki jih ponuja življenje. Kontrolirajo človekovo vitalnost in jo podrejajo v svoje namene.

Dan: Institut za znanstveno prebuditev zavesti na našem planetu je združil posvetno in duhovno plat življenja. Duhovniki se lahko poročijo, njihove družine so vzgled drugim.

Dana: Spoznali smo da je harmonija med telesom, umom in zavestjo temeljni kamen sreče, zdravja in prijateljskih medčloveških odnosov. Življenje samo je postalo sveto, pozabili smo na boga.

Ulisa: Pojdimo na plažo, mogoče bomo imeli srečo videti mimoidoče barke. Zmeraj so polne ljudi, opazovali jih bomo z daljnogledom.

Na plaži:

Uli: Prosojna voda z raznobarvnimi ribami, morje je tako slano, da lebdim na površini. Resnično fantastično. Želim živeti na tem planetu.

Dana: Poglejte, barčica prihaja onkraj rta.

Uli: Prosim, podaj mi daljnogled.

Ulisa: Opazuj jih natančno in si zapolni poteze njihovih obrazov. Danes popoldan boš šel na sosednji otok kupit banane, zelo okusni sadeži. Se hočeš ostati na Zemlji, se moraš naučiti narediti obraz kot so njihovi, tako bodo mislili, da si Zemljan.

Uli: Dobro. Vem, da mi z našimi samo predstavami lahko spremenimo naš fizični videz. Če bom uspešno kupil banane in me ne bo nihče opazil, bom lahko ostal na Zemlji nekaj časa?

Ulisa: Zmenjeno.

Ulijev nakup je šel dobro. Otočani so ga imeli za enega od turistov.

Uli: Mi se bomo čez par dni odpravili na jezero Pokara v Nepalu kjer se bomo srečali z našimi brati iz Malega voza. Uživaj tukaj, toda pazi, da se ne zaljubiš. Zanj bi bilo težko živeti na našem planetu, ki je pretežno puščava.

Ulisa: »Sveta Mlečna cesta«, moj sin Uli skupaj z deklico iz Zemlje. Bilo bi fantastično.

Posadka je še en teden uživala lepote otoka Tofua: prekrasni sončni zahodi, piš vetra med palmami, srebrni odsev lune na nočnem morju. Potem se je posadka odpravila proti Nepalu, Uli pa je ostal na Tofui. Zgradil si je kočico iz bambusa in palm in užival življenje. Ulis in Ulisa sta zadovoljna. Njun sin je začel samostojno življenje.

Pristanek v jezeru Pokara v Nepalu

Ulis: Živijo Ram, živijo Rama, kako gredo stvari tukaj ?

Rama: Znanstveniki proučujejo naše žitne kroge. Naučili so se razlikovati naše originalne od onih, ki jih naredijo posnemovalci. Predvidevajo, da žitne kroge ustvarjajo izven zemeljske civilizacije.

Ram: Delamo največ V Angliji, kjer so mesta z dolgo duhovno tradicijo. Naši žitni krogi spominjajo Zemljane na starodavne sakralne geometrijske like.

Rama: Naši liki imajo velik vpliv na osveščanje kolektivnega nezavednega pri Zemljanih in preraščanje v zavest.

Ulis: Kaj menite da poletimo jutri čez Himalajo. Videl sem čudovite posnetke, rad bi doživel Himalajo v živo.

Himalaja

Dan: Ti kraji so idealni za prebuditev zavesti.

Ram: Severno od teh gora se nahaja pokrajina Tibet, kjer prakticirajo meditacijo že od zmeraj.
Tibet je bil eden redkih krajev, kjer so ljudje živeli v harmoniji z naravo in vesoljem. Potem so bili okupirani s strani velike države sosede Kitajske. Ob našem prvem srečanju z Zemljani bomo zahtevali osvoboditev Tibeta.

Rama: Pogosto letimo zgodaj zjutraj nad temi vrhovi in pošljemo posnetke našemu planetu. Mnogi prebivalci našega planeta bi radi obiskali Zemljo, dragulj Mlečne ceste.

Ulis: Rad bi šel na treking v te čudežne gore.

Ram: Lahko gremo skupaj do baznega tabora od koder je vzpon na goro Anapurno. Od jezera Pokare do tabora bomo hodili en teden.

Ulisa: Prav. Danes popoldan bomo kupili pohodne čevlje in tople spalne vreče, jutri zjutraj pa odrinemo.

Ideja se je vsem všeč. Drugo jutro se zbudijo zgodaj, Ulisa pomerja njen klobuk proti soncu, Dan se maže z zaščitno kremo, Ulis preverja kompas. Odločili so se, da bodo hodili brez vodiča.

Ulis: Moramo biti previdni, v gozdovih kjer bomo hodili so veliki medvedi, vsako leto pohrustajo kakšnega turista.

Dana: Če jih srečamo, bom jaz poskrbela za medvede.

Ulisa: Dobro, imaš vse moje zaupanje.

Ram: Glejte zgoraj, vidi se prva vas od koder bomo imeli pogled na steno Anapurne.

V vasi si naši raziskovalci napolnijo čutare, kupijo ducat banan. Domačini so prijazni, pokažejo jim pot proti naslednji vasi. Pot je dolga, obronki vasi so že vidni. Modrina neba se je začela prevešati proti temnim barvam, dan se poslavlja, naši popotniki se odločijo, da bodo spali na prihajajoči gozdni jasi. Nekateri postavljajo šotore, drugi prinašajo suhe veje. Prihaja prva noč, ki jo bodo preživeli zunaj varnega prostora njihove vesoljske ladje.

Ulis: Počutim se kot riba na suhem.

Rama: Odlična večerje za medveda. Ha, ha, ha …..

Dan: Ženske bodo spale v šotoru, ki je blizu ognja.

Dana: Vidiš kako se prebuja tvoj moški instinkt varovanje družice.

Ram: Ne se hecat, gozdovi tu so polni medvedov.

Prijatelji sedijo okrog ognja in poslušajo glasove noči. V zraku sta pričakovanje neznanega in pritajeno razburjenje. Nekateri gledajo zvezde, drugi zrejo v plamene. Proti jutru zaslišijo prasketanje podrasti, ki polagoma narašča. V temi zagledajo temni obris ogromnega medveda. Srca bijejo močno, popolno tišino moti le gromko brundanje. Dana se postavi na noge in brundajoča z dvignjenimi stopa proti medvedu. Medved utihne in se smrkajoč umakne v temo gozda.

Rama: Gospodje, predstava je končana, lahko v miru zaspimo. Zjutraj bodo vsi medvedi v okolici vedeli, da je na trekingu skupina medvedov velikanov, ki se jim je bolje izogniti.

Dan: Prepričali smo medvede, da smo mi medvedje velikani, prepričali bomo tudi Zemljane, da so božanska bitja.

Vzhod je pobarval steno Anapurne, njen sneženi vrh je kakor zasanjani rubin. Klona napreduje proti kampu. Za vasjo se pot nadaljuje med njivami pšenice. Zlato je vse naokrog in zgoraj smaragdno nebo.

Dana: Lepota narave me prepriča, da Bog obstaja.

Ulis: Bog je skrit v žarkih, ki se lesketajo v jutranji rosi, v poletnem vetriču, ki ziblje palme, v dihu človeka, ki ga ljubiš.

Ulisa: Bog ima rad preprostost, je kot starka, ki zjutraj pestuje mačko in ji pripoveduje svoje sanje.

Ram: Bog prebiva v tišini. Ljudje prihajajo v te gore, da bi se naužili njihovega mističnega objema.
Na poti proti baznemu kampu dohitijo visokoraslega blondinca.

Dan: Kako gre prijatelj, hodiš sam ?

Blondinec: Vse je odlično. Sam sem, ampak v teh hribih se je moja osamljenost izgubila.

Dan: Če je ne boš več iskal, te ne bo več našla. Hodi z nami in nam povej o tvojih potovanjih.

Pot nadaljujejo skupaj, v gorah so prijateljstva običaj. Tišina gora povezuje. Spijo skupaj v baznem taboru 4200 metrov nad morjem. Nebo je bližje od zemlje, zdi se kot da hodiš pol metra nad Zemljo.

Ulis: To noč sem sanjal, da letam okoli Anapurn.

Ram: Zanimivo, tudi jaz sem sanjal isto.

Blondinec: Tudi jaz sem bil z vami.

Dana: Niso bile le sanje, naše duše so se povezale in obiskale vrhove Anapurn.

Ulisa: Moja duša je obiskala Ulija. Kupil si je barko, v bližnji vasi je spoznal nove prijatelje. Uli je bil rojen v vesoljski ladji. Na Tofui je prvič stopil na trdna tla. Gotovo je za njegov razvoj pomembno čutiti zemljo pod nogami.

Naslednje jutro blondinec nadaljuje vzpon na vrh Anapurne skupaj z drugimi alpinisti, naši astronavti pa se vrnejo v dolino.

Dana: Vabim vas v izvedbo eksperimenta: na prvi kmetiji bomo kupili krepčilno pijači iz fermentiranega riža, ji jo kmetje pijejo za povečanje vitalnosti. Bomo videli kakšen vpliv bo pijača naredila na nas.

Pijača jim je resnično prijala. Možje so si nadeli žene na rame in odhiteli proti naslednji kmetiji, kjer so ponovno pili krepčilno pijačo. Tukaj so žene nadele na rame može. Mimoidoči so se smejali ženam-šerpam. Zajela jih je noč, bili so preveč utrujeni, da bi postavili šotore. Držeč se za roke so zaspali na travniku sredi gozda.

Ulis: Bilo bi lepo imeti kakšno darilo za kmete v naslednji vasi.

Rama: Jaz jim bom podarila fotografijo Zemlje, ki sem jo naredila na orbiti.

Ulisa: Jaz moj prelepi klobuk.

Dan: Peli bomo naše pesmi ob vaškem vodnjaku.

Vaščani so se zabavali ob petju, čeprav niso razumeli niti besedice. Prinesli so hrano in riževo pijačo, začela se je prava vaška zabava, ki je trajala pozno v noč. Starejši kmet se približa Ulisu.

Kmet: Nikoli nisem videl ljudi tako krhkih postav. Vi zagotovo ne jeste veliko.

Ulis: Živino od ljubezni.

Kmet: Bilo bi lepo, da bi tudi mi Zemljani živeli tako.

Ulis: Imate kakšno sobo, lahko prespimo to noč pri vas?

Kmet: Z velikim veseljem vas sprejmem. Prosim pojasnite mi mojo radovednost, zdi se mi, da vi n iste prebivalci tega planeta.

Dan: Prav imaš. Rabili smo četrt življenja, da smo pripotovali do vas.

Kmet: Svetniki v teh gorah pravijo, da je celotno vesolje živo in mi Zemljani nismo edina
civilizacija. Vesel sem pogostiti ljudi iz drugega planeta. Ime mi je Svarog. Rojen sem tukaj. Moj ded Slovenec je prišel obiskat Anapurno, zaljubil se je v vaščanko in ostal tukaj.

Ulisa: Lepa zgodba. Ljubezen ima zmeraj presenečenja.

Svarog: Moj ded je rojen v Ljubljani, ki bi jo rad obiskal. Zaigrajmo parijo šaha. Če zmagam, me odpeljete v Slovenijo.

Ulis: Zmenjeno.

Ulis je izgubil partijo, drugo jutro je Svarog odšel z njimi proti jezeru Pokara. Vkrcali so se na ladjo in poleteli proti jezeru Bohinj, kjer so pristali. Svarog je imel solze na licih, ko je zagledal Triglav, o katerem mu je pripovedoval ded. Ob obisku Ljubljane je v kavarni Union spoznal daljnega sorodnika, ki je povabil celotno posadko v svojo vilo pod Rožnikom. Naši astronavti so pohajali stari po Ljubljani, večkrat obiskali džez festival v Križankah, njihov najbolj priljubljen sprehod je bil na Rožnik.

Ulis: Tukaj se počutim dobro. Všeč mi je Slovenska kuhinja, žganci, gibanice, zelenjavne juhe. Zbiram recepte. Ko se vrnemo domov, bom odprl Slovensko restavracijo.

Ulisa: Ulis naredili bomo skupinsko fotografijo pred Prešernovim spomenikom in jo obesili v tvoji restavraciji. Si lahko misliš: Najslavnejši raziskovalec galaksije ima restavracijo. To bo popoln uspeh.

Dan: In jaz, kaj bom delal doma?

Dana: Ti boš hodil okrog in predaval naravnih in kulturnih lepotah Zemlje. Odprl boš turistično agencijo »Zemlja-Raj« in vodil naše ljudi na ta prekrasni planet.

Ulisa: Svarog je spoznal veliko novih prijateljev, glede turizma v Sloveniji bomo govorili z njim.

Ulis: Svarog se ima krasno tukaj, mislim, da se ne bo vrnil v Nepal. Gremo se poslovit in se vrnimo na Tofuo k Uliju.

Ob pristanku čudovit pogled na koralne otoke obkrožene s smaragdno obarvanim morjem.

Ulis: Zdravo Uli, kako gre?

Uli: V teh dneh se je moja duša stopila z morjem.

Ulisa: Resnična korajža je stopiti onkraj predstav, ki jih imamo o sebi.

Dan: Kako si se vživel tukaj?

Uli: Imam nove prijatelje na bližnjih otokih. Spoznal sem veliko turistov, posebej zanimivi so trije Slovenci, ki bodo odprli klub »Science&Art&Meditation – SAM«, kjer se bodo srečevali znanstveniki in umetniki, ki se zavzemajo za izkustveno duhovnost brez filozofije in ezoterike.

Dana: Krasno. Pravkar se vračamo iz Slovenije, ki je pravo mesto za tak projekt. Majhna država z veliko inteligentnimi ljudmi.

Dan: Goli razum še ne pomeni inteligence, resnična kreativna inteligenca ima korenine v zavesti.

Uli: Želim ostati na Zemlji. Ne čutim, da bi četrt življenja potoval na planet, ki ga ne poznam.

Ulisa: Če se vrnemo brez tebe, te dedje in babice ne bodo nikoli spoznali.

Uli: Govoril sem z njimi. Pravijo, naj ostanem in uživam življenje na Zemlji. Tukaj sem spoznal delfina, ime mu je Sam, pogovarjava se brez besed, brez misli. Želim si ostati z njim.

Ulis: Preden poletimo domov, bomo naredili poslovilno zabavo.

Uli: Tukaj najraje pijejo osvežilno pijačo »Kava« narejeno iz korenin posebne rastline. Ko spiješ dva, tri kozarce, se telo umiri, um se razlije v ocean, duša se poigrava z večernim vetričem. Naredimo eno »Kava party«.

Zabava je bila krasna. Pili so Kavo, dan se je nagibal v popoldan, gladina morja je bila prekrita z zlato prevleko večernega sonca.

Dan: Kot da bi opazoval slike Clauda Moneta.

Ulis: Ja, impresionizem Zemljanov je z barvami na platnu uspel ujeti brezčasno lepoto sveta.

Dana: Umetnik, ki doživlja svet zavestno, uspe njegovi stvaritvi vdihniti svetost.

Dan: Ko smo uvedli meditacijo v šole, je zanimanje za filozofijo popolnoma upadlo, naraslo pa je število študentov kiparstva, slikarstva in glasbe.

Dana: Umetnost je bližje resnici kot filozofija. Razum lahko govori o svetem, ne more pa ga doživeti, ga upodobiti.

Uli: Kaj pravite, okopajmo se, preden odrinete.

Odidejo na plažo, kjer jih čaka pet delfinov. Uli se oprime Sama za hrbtno plavut, poženeta se po morju, drugi delfini ponesejo ostale.

Sam: Bivamo na tem planetu mnogo dlje od ljudi. Od nekdaj jim poskušamo pojasniti, da edino delovanje in ustvarjanje iz ljubezni, ki prebiva v globini src, prinašata srečo.

Uli: Da Mojster, to je naša pot.

Po kopanju se poslovijo, vesoljska ladja izginja na večernem nebu, Uli sedeč ob ognju opazuje prve zvezde.

sobota, 19. julij 2008

INTEGRAL ECOLOGY

INTEGRAL ECOLOGY
The Way to a Sustainable, Healthy and Peaceful Civilization

Srečko Šorli, Dr.Dušan Klinar, Nataša Kern
Scientific Research Centre BISTRA, Ptuj, Slovenia

Recent scientific theories offer a holistic vision in which society and human beings are a consistent part of evolution of the universe, of global cosmic dynamics. All over the universe, life has tendency to develop into intelligent and conscious organisms such as we, humans. Consciousness is seen as a cosmic phenomenon that acts actively in the evolution of life and human being. It manifests into humans as awareness of how mind creates our material circumstances of life. Becoming conscious of how the human mind functions will give us the possibility to choose projects and take decisions that will sustain us into the future.
Integral ecology researches the relations between “mind pollution” and “environment pollution”. It makes it possible to “consciously” make right decisions regarding our future development in line with the tenet: “Any profit that increases pollution is in reality a loss.”
In our region we face certain negative attitudes of “ecologically oriented” individuals or groups who regard “ecological energy resources”, such as cogeneration power plants, biogas utilization from renewable resources, biomass and alternative fuels gasification, alternative fuels from waste etc. or indeed any production of ecological energy as “damaging to nature”; these people are not aware that a production of energy is necessary for further development of human society in material as well as spiritual way. The aim of Integral Ecology is to bring right understanding of human society as a part of global cosmic dynamics which needs to produce energy in such a way as to maintain the health of nature, animals, and humans.
The Scientific Research Centre BISTRA is working on harmonizing public opinion with regard to the necessity of utilizing ecological energy resources through our web site, articles in journals, lectures on “Integral Ecology and Sustainable Development” in schools, universities, and conferences. We are aware that awakening consciousness on a global scale is an indispensable element of sustainable development. We promote new a “conscious lifestyle” that combines “ecology-health-energy-peace”. Integral Ecology is an “Awareness Campaign” for a life in harmony with nature and in peace with people of other nations, religions and cultures.

see more: http://www.wbabin.net/philos/amrit.pdf

ATEMPORAL UNIVERSE

Atemporal Universe into Dynamic Equilibrium


Introduction

In the book “Relativity: The Special and General Theory” (1920) Einstein discussed that it makes no sense to think about space-time as an independent physical quantity. The basic medium into which runs material change is gravitational field. Space-time is only a structural quality of a gravitational field: "Space-time does not claim existence on its own but only as a structural quality of the [gravitational] field” (1).
The thesis here is that space-time as a structural quality of gravitational field is observer effect formed into the process of measurement. In quantum physics the term observer effect refers to changes that the act of observing will make on the phenomenon being observed; the observer is no longer external and neutral, but through the act of measurement he becomes himself a part of observed reality. Into scientific experiment “space-time” that is observer’s mathematical model also becomes structural quality of gravitational field.
When there is no measurement, space-time exists only as a mathematical model and do not exist as a structural quality of gravitational field. Einstein and Gödel were right saying that there is no time in the universe, that universe is a timeless (atemporal) phenomenon (2).
Time is what one measures with clocks. With clocks one measures duration and numerical order of material change that run into the atemporal gravitational field. Time enters into existence when one measures it. Special Theory of Relativity shows that speed of material change is slower into faster inertial system than in a slower inertial system. Clocks run slower into fast plane than on the surface of the planet. Twin on the spaceship is getting older slower than his brother on the planet Earth, but both are growing older into atemporal gravitational field. General Theory of Relativity shows that the speed of material change is slower into stronger atemporal gravitational field. Clocks are running slower at seaside than on the top of mountains above the sea (3,4).

Atemporal Universe

We live into atemporal, one can also says eternal universe. Eternity is not infinitely back into past and infinitely forward into future, eternity is this present moment. Einstein considered that there is no true division between past and future, there is rather a single existence. His most descriptive testimony to this faith came when his lifelong friend Besso died. Einstein wrote a letter to Besso's family, saying that although Besso had preceded him in death it was of no consequence, "...for us physicists believe the separation between past, present, and future is only an illusion, although a convincing one." http://everythingforever.com/einstein.htm

Albert Einstein about time: Space and time are modes by which we think, not conditions under which we live. Time--the time that we know through clocks and calendars--was invented. http://www.britannica.com/clockworks/article.html

Ernst Mach about time: It is utterly beyond our power to measure the changes of things by time. Quite the contrary, time is an abstraction at which we arrive by means of the changes of things.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Time_2.html
Out of Einstein’s and Mach’s statements follows that in the universe nothing is “before” or “later” irreversible stream of material change runs into gravitational field that is timeless (atemporal). Human’s experience this irreversible stream into concept of “space and time”, scientist’s into concept of “space-time”. Time enters into existence when one measures it. We are living into eternal, atemporal, timeless universe being aware of that or not. Material change has no duration on its own. We give them a sense of duration by measuring them.

Roger Penrose about time: The temporal ordering that we 'appear' to perceive is, I am claiming, something that we impose upon our perceptions in order to make sense of them in relation to the uniform forward time-progression of an external physical reality. http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/...ics/Time_2.html

Roger Penrose understanding of time is close to Einstein and Mach understanding. My interpretation is that by time-progression he means a constant stream of material change as in the universe one can perceive only a stream of material change and not time nor space. One can perceive only distances between material objects that exists into gravitational field and not space. Space exists as a mind model only. Time and space are man invention in order to measure duration, speed and numerical order of material change that run into atemporal gravitational field.

Density of Atemporal gravitational field

Atemporal gravitational field is a “direct gravitational medium between massive objects”. Gravity force exists between basic elements of gravitational field called “quanta of gravity” that build up cosmic space. Gravity field has a different density that depends on the density of matter into given volume of gravity field. Higher is density of matter; lower is density of gravity field. In General Theory of Relativity gravitational force is result of curvature of space. Stellar objects change geometry of space. Bigger is mass of a stellar object, more space is curved, bigger is gravitational force. Here idea arises that curvature of space in General Theory of Relativity is a measure of quantum density of gravitational field. More space is curved, less is density of gravitational field . Less space is curved, higher is its density.
Density of gravitational field increases with the distance from massive objects. Inside of massive objects density of field depends on density of mass . Higher is density of mass , lover is density of field . Where density of field is lower quanta of gravity are more “stretched” and have stronger tendency to “shrink”. This “shrinking” force is gravitational force that works between quanta of gravity. Gravity force keeps gravitational field together and that keeps together also three dimensional objects that exist into it. Atemporal gravitational field is a “direct gravity medium” between stellar objects. In a similar way atemporal gravitational field is a “direct information medium” between two elementary particles by “Einstein-Podolski-Rosen” experiment. Information does not travel between particle A and B, information is into gravitational field into which exist both of particles. Light is bend by passing massive stellar objects because of different density of gravity field through which moves. Physical space into which stellar objects exist cannot be curved on its own. Physical base of curvature of space is variable quantum density of gravitational field .

Density of gravitational field inside of black holes, binary neutron stars, in the centre of galaxies

Inside black holes density of gravity field is so low that gravity field has an enormous force of shrinking. This shrinking force disintegrates all subatomic particles back into quanta of gravity. Beyond Schwartschild radius mass transforms back into quanta of gravity. Black hole “sucks” matter from outer space and transforms it into quanta of gravity. Transformation “mass - quanta of space” continuously increases density of gravitational field in the centre of black hole that spreads with the light speed into outer space as a “gravitational waves”.
Astronomical observations of diminishing of speed of rotation (orbit time) of binary neutron stars PSR1913+16 is explained by transformation of mass of stars into gravitational radiation. According to the understanding here gravitational radiation is result of transformation of mass of stars into quanta of gravity in the centre of binary stars (similar as in the centre of black holes). Transformation “mass - quanta of gravity” increases density of gravitational field in the centre of stars that spreads with the light speed into outer space as a “gravitational radiation”.
Existence of gravitational waves that are emission of mass and are absorbed by mass in a similar way as electromagnetic waves might be a wrong preposition. Some researches exclude existence of gravitational waves that travel from stellar object A to stellar object B in order to keep them together (5,6).

Atemporal Universe into Dynamic Equilibrium

Astronomical observations show that Active Galactic Nucleus (AGN) of our galaxy “eats” near stars and galaxies and time by time throws out huge amount of fresh gas (7). AGN transforms matter it into quanta of space. This process increases density of space into AGN. As by black stars and neutron binary stars gravitational waves are spreading into outer space also from AGN. When a huge amount of matter is entering AGN, density of gravitational field reaches certain maximum in a very short time. This sudden increasing of is a cause for a big explosion where gravitational quanta transform into elementary particles. After density turns below maximum value, explosion stops. AGN are “refreshing” fabric of the universe, they transform “old” matter into “fresh” matter and keep entropy of the universe constant.
In the universe there is a permanent fluctuation of energy “matter-space-matter-space”. Sum of density of matter and gravitational density of space in a given volume of universe tends to be in equilibrium: . When there is an access of density matter will turn into space, where there is an access of density gravitational energy of space will turn into matter. Universe is a dynamic system in a permanent dynamic equilibrium, there is no beginning and on end of the universe.

References:

[1] Einstein A., Relativity: The Special and General Theory (1920), page 155
http://www.bartleby.com/173/
[2] Yourgrau P. (2006) A World Without Time: The Forgotten Legacy of Gödel And Einstein
[3] Sorli A., Sorli K. (2005) From Space-time to A-Temporal Physical Space,
Frontier Perspectives, Vol. 14, Num. 1.
[4] Fiscaletti D., Sorli A. (2005). Toward an a-temporal interpretation of
quantum potential. Frontier Perspectives, Vol. 14, Num. 2.
[5] Sorli A., Sorli I. (2005). A-Temporal Gravitation And Hypothetical Gravitational waves, Electronic Journal of Theoretical Physics, Vol 2, Num 5
[6] Loinger A. The gravitational waves are fictitious entities – II
http://arxiv.org/vc/astro-ph/papers/9904/9904207v1.pdf
[7] Goss. W.M. (2003). Sagittarius A* as an AGN
http://adsabs.harvard.edu/abs/2003ASPC..300..123G